Avtale og vilkår for kjøp av hårmineralanalyse

 

1. Innledning:

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av hårmineralanalyse. Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger du har fått ved bestilling og utfylles av de lovene som til enhver tid er gjeldende.

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg ta kontakt med meg på [email protected]

Ved kjøp av tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer disse vilkårene. Avtalen anses inngått når bestilling er sendt oppdragstaker.

 

2. Avtalens parter: 

Oppdragstaker er:

Ernæringsterapeut Helene Hjønnevåg Sunde
c/o Helene Hjønnevåg Sunde
Damsgårdsveien 47
5058 BERGEN
Telefon: 93665923
E-postadresse: [email protected]
Org.nr.: 820494512 (heretter kalt oppdragstaker)

Kunden er den som foretar bestillingen (heretter kalt kjøper)

  

3. Rammene for hårmineralanalyse

Når du kjøper en hårmineralanalyse kan du velge mellom en pakke som inkluderer gjennomgang av testen, kun enkelt test eller en Premiumpakke som gir deg to tester og oppfølging mellom timene.

Etter du har betalt for testen får du sendt en bekreftelse på e-post. 

Du får tilsendt testkit i posten og tar hårprøven hjemme. Det er best om du får hjelp fra noen. 

VIKTIG! Husk å følge nøye det som står på baksiden av hårvekten. Håret må ikke være lenger enn max 4 cm (fra hodebunnen). Resten kastes. Håret kan være farget men det anbefales å bruke ufarget hår for optimalt resultat. Bleket eller permanent hår kan ikke brukes. Dette er viktig for at du skal få en så nøyaktig analyse som mulig.

Hårprøven legges i vedlagt konvolutt merket analyse-ID. Vedlagt papirvekt kan brukes for å sørge for at tilstrekkelig med hår tas.

Om du er usikker på noe rundt prøvetakning, ta kontakt med oppdragstager for hjelp.

Kjøper returnerer hårprøven til oppdragstaker i konvolutten som følger med. Kjøper betaler selv porto for dette.

Når oppdragstager mottar hårprøven sendes denne videre til NutriTech i Sverige som videresender testene til Trace Minerals i USA.

Når oppdragstager mottar analysesvaret sendes dette til kjøper på e-post innen 1-3 dager sammen med instrukser for timebestilling m.m. 

Ved kjøp av kun test kan kjøper bestille time til gjennomgang til gjeldende timepris (se nettside).

Ved kjøp av pakke som inkluderer en time til gjennomgang, er kjøper selv ansvarlig for å bestille time via oppdragsgivers bookingsystem eller ved å ta direkte kontakt med oppdragsgiver. Timen må benyttes innen 4 måneder etter at testen er bestilt og betalt om ikke annet er avtalt med oppdragstaker.

Ved kjøp av Premiumpakke må begge analysene tas innen 12 måneder og siste gjennomgang gjøres senest 4 måneder etter svar på siste analyse er kommet tilbake. Oppfølgingtimene benyttes mellom første og andre test for å gå gjennom kosthold, tilskudd og blodprøver. Kjøper er selv ansvarlig for å bestille timene via oppdragstakers bookingsystem.

Det settes av en klokketime til gjennomgang av testen. Oppdragstager vil da spørre om kjøpers kosthold, helsehistorikk og livsstil for å sikre at rådene som blir gitt er trygge og tilpasset kjøpers situasjon.

 

4. Kjøp av hårmineralanalyse inkluderer:

  • Testkit sendt i posten
  • Analyserapport 

Ved kjøp av test med gjennomgang:

  • En time til gjennom gang av testen

Ved kjøp av premiumpakke:

  • 2 hårmineralanalyser med gjennomgang
  • 2 oppfølgingstimer mellom testene
  • Tilgang til oppfølging mellom timene på Voxer, telefon eller e-post

 

5. Kommunikasjon:

All kommunikasjon i forkant skjer via e-post. Telefon eller sosiale medier kan benyttes ved behov for å stille spørsmål eller oppklare noe vedrørende testen.

Gjennomgang av test skjer via Zoom.

 

6. Pris/fakturering

Hårmineralanalyse med gjennomgang koster 2490 kr. inkl MVA.

Pris for kun test er 1790 kr.

Premiumpakke koster 6670 kr inkl. mva

Timespris for gjennomgang i ettertid er 970 kr inkl. mva

Prisene kan endres og det vil til en hver tid være prisene på salgssiden som er gjeldende. 

Betaling skjer med kort ved bestilling/kjøp.

 

7. Angrerett

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker.

Merk at angreretten bortfaller når kjøper sender hårprøven fra seg, selv om det ikke er gått 14 dager fra kjøpet. Dette fordi oppdragstager rekvirerer analysen og sender den videre til laboratoriet og bestillingen av analysen er dermed effektuert.

 

8. Taushetsplikt

Oppdragstaker her underlagt taushetsplikt i tråd av sin rolle som ernæringsterapeut.

Alle taushetsbelagt informasjon, som personopplysninger og helseopplysninger, føres i et sikkert, elektronisk journalsystem. Kjøper må samtykke til opprettelse av journal.

Taushetsbelagt informasjon skal beholdes betryggende sikret mot innbrudd og annen form for uønsket innsyn av enhver art.

Taushetsplikten gjelder både under arbeidsforholdet og etter dets opphør.

 

9. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

10. Tvister 

Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres av norsk rett.

 

11. GDPR/Personvern 

I henhold til personopplysningsloven har oppdragstaker plikt til å forholde seg til personvernregler. 

Dette gir kunden rett til innsikt i alle opplysninger oppdragstaker samler og tar vare på under oppdraget. Opplysninger kan være navn, kontaktinformasjon, helseopplysninger og annet som er nødvendig for å utføre oppdraget. 

Oppdragstaker plikter å ivareta denne informasjonen og for øvrig all informasjon, korrespondanse og andre sensitive opplysninger på en datamaskin og/eller mobiltelefon med passord. Passordet må ikke blir delt med tredjepart. Opplysningene beholdes betryggende sikret mot innbrudd og annen form for uønsket innsyn av enhver art.

Kunden skal når som helst kunne be om innsikt i informasjonen som er samlet, be om retting eller sletting av informasjon. Oppdragstaker kan ta vare på kunders informasjon inntil 6 måneder etter avsluttet samarbeid. 

 

Kontakt:

Helene Hjønnevåg Sunde

Damsgårdsveien 47, 5058 Bergen

Tlf: 93665923

Epost: [email protected]

 

Sist endret: 11.03.2023